Central Council of Tibetan Medicine

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་མཐུད་ཁ་པར་ཐོག་གསལ་བརྡ།

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཆགས་སའི་ཁང་པར་བཟོ་བཅོས་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་མཐུད་ཁ་པར་གཉིས་ཀའི་ཏར་སྐུད་བཅད་དགོས་བྱུང་བ་དང་ཏར་སྐུད་འཐུས་ཚང་སྒྲིག་སྦྱོར་མ་བྱུང་བར་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབྲེལ་བ་གནང་དགོས་བྱུང་ཚེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་[email protected] / [email protected] གཉིས་ཐོག་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས་ཞུ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།