Central Council of Tibetan Medicine

དེབ་སྐྱེལ་སྨན་པ།

ཚད་ལྡན་སྨན་པ། ་་་་་་ ༣༥༡

  • བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་སློབ་ཐོན་སྨན་པ་གྲངས། ༢༤༥
  • ལ་དྭགས་དབུས་གཞུང་ནང་པའི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་སློབ་ཐོན་སྨན་པ་གྲངས། ༡༣
  • ལྕགས་པོ་རི་དྲན་རྟེན་བོད་སྨན་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་སློབ་ཐོན་སྨན་པ་གྲངས། ༤༩
  • ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་སློབ་ཐོན་སྨན་པ་གྲངས། ༣༡
  • བོད་ནས་གསོ་རིག་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་སློབ་ཐོན་སྨན་པ་གྲངས། ༣

ཡོངས་གྲངས་སྨན་པ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༣༩

རྒྱུན་འཛིན་སྨན་པ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ༡༠

ཁྱོན་སྨན་པ་གྲངས་༥༠༠ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་དགོངས་དོན་དེབ་སྐྱེལ་ཞུས་སྤྲོད་ཟིན།།